“2500 genç işçi hayatını kaybetti”

İSİG Meclisi’nin genç işçi ölümlerine ilişkin yayınladığı rapora göre son 11 yılda en az 2500 genç işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

  • Haber
  • |
  • Gençlik
  • |
  • 19 Mayıs 2024
  • 22:30

İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) Meclisi genç işçi ölümlerine ilişkin rapor yayınladı.

Balıkesir’de katledilen motokurye Ata Emre Akman şahsında katledilen genç işçilere adanan raporda şu ifadelere yer verildi:

“Geleceğimiz dediğimiz gençlerimiz, sağlıklı ve güvenli yaşaması, okuması, çalışması gerekirken; yoksulluk, güvencesiz işçilik, şiddet ve iş cinayetleri cenderesi altındalar. Özellikle AKP döneminde hayata geçirilen tarım, sanayi, eğitim ve sosyal politikalar gençlerin geleceğini ellerinden aldı ve sermaye için ucuz işgücü haline getirdi.”

Raporda şu veriler yer aldı:

“2013 yılında en az 193 genç işçi, 2014 yılında en az 226 genç işçi, 2015 yılında en az 222 genç işçi, 2016 yılında en az 233 genç işçi, 2017 yılında en az 232 genç işçi, 2018 yılında en az 225 genç işçi, 2019 yılında en az 206 genç işçi, 2020 yılında en az 202 genç işçi, 2021 yılında en az 174 genç işçi, 2022 yılında en az 252 genç işçi, 2023 yılında en az 260 genç işçi ve 2024 yılının ilk dört ayında en az 75 genç işçi olmak üzere; 2013-2024 yılları döneminde 'en az' 2500 genç işçi hayatını kaybetti.”

Çalışma kısıtının yaşandığı pandemi döneminde genç işçi ölümlerinde kısmen düşüş eğilimi yaşandığını belirtilen raporda özellikle 2021 yılı Eylül ayından itibaren derinleşen yoksullaştırma politikaları sonucu genç işçi cinayetlerinin hızla artmaya başladığına dikkat çekildi.

18 yaşını doldurmamış olan herkesi “çocuk işçi” olarak nitelendirdiklerini belirtilen raporda 18-15 yaş grubunu genç işçi olarak tanımladıklarını aktardı.

Genç işçi ölümlerinin yüzde 93'ünü ücretlilerin oluşturduğu belirtilen raporda “Bu durum geçmiş yıllara göre bugün gençlerin ücret dışında bir gelir sahibi olmadığını ve yaşamak için çalışmak zorunda olduklarını gösteriyor” denildi.

“Sektörel dağılıma baktığımızda genç işçi ölümlerinin yüzde 34'ünü sanayi, yüzde 27'sini inşaat, yüzde 22'sini hizmetler ve yüzde 17'sini tarım oluşturuyor” denilen açıklamada, genç işçi ölümlerinin başta metal, maden, enerji olmak üzere sanayide yoğunlaştığı, şehirleşmenin bir sonucu olarak inşaat ve hizmetlerde genç işçi ölümlerinin arttığına dikkat çekildi. Raporda, çocuk işçi ölümlerinin yarısından fazlasını oluşturan tarımdaki ölümlerin yaş grubunda düşüş eğilimi yaşandığına işaret edildi.

Motokuryelik yapan genç işçi sayısında kitlesel artış yaşandığına dikkat çekilen raporda elektrik çarpması gibi çok ucuza önlemler alınarak engellenebilecek ölümlerin oranının da yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Genç işçilerde göçmenlerin ölüm oranının genel iş cinayetlerinin iki katı olduğuna dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi:

“Ayrıca çocuk işçilerdeki Suriyelilerin dışında başta Afganistan olmak üzere birçok ülkeden gelen göçmen işçi ölümleri vardır. Bu durum Türkiye işçi sınıfının bugün ve geleceğine dair örgütlenmesinde önemli bir duruma işaret etmektedir.”

11 yılda iş cinayetlerinde yaşamını yitiren genç işçilerin sadece yüzde 3.36'sının sendikalı olduğuna dikkat çekilen raporda son olarak 11 yıl içinde yaşamını yitiren 2500 genç işçinin isimlerine yer verildi.